Призы для детей на конкурсы своими руками

Призы для детей на конкурсы своими руками


Призы для детей на конкурсы своими руками
enczru

Ředitelka LINX Language Institute v TV

15.11.2013

Víte, že LINX Language Institute nabízí nejen výuku jazyků, ale i kurzy etikety? Právě o společenském chování hovořila naše výkonná ředitelka Vanda Seidelová v pořadu televize Metropol. Rozhovor s ní můžete shlédnout zde (přibližně od 9,5. minuty).

Nabízíme výuku anglického, případně jiného cizího jazyka v mateřských školkách.  Právě jazyková vybavenost je klíčová pro další studium a profesní uplatnění Vaší ratolesti. Je dokázáno, že v předškolním věku je dítě schopno naučit se několikanásobně více, než s přibývajícími roky. Právě vícejazyčné prostředí je proto ideální pro ty nejmenší z nás. Výuka probíhá nenásilnou zábavnou formou, v podobě her, soutěží či písniček. Dítě je tak motivováno se do výuky aktivně zapojovat a ideálně rozvíjí své jazykové schopnosti.

 

Následující kurzy jsou koncipovány tak, aby po skončení jednoho bylo v případě zájmu plynule navázáno na kurz další a rozšiřující. Lektor vždy sestavuje výukový plán přesně dle schopností dětí v kurzu tak, aby byl kurz 100% přínosný pro každého žáčka.

1. Základní kurz – 15 týdnů á 60min (15 x 60min)

Cena: 2 000 Kč / žáček; minimální počet dětí: 5, maximální počet dětí: 12

2. Intenzivní kurz – 10 týdnů á 2x 60min (20 x 60min)

Cena: 2 600 Kč / žáček; minimální počet dětí: 5, maximální počet dětí: 12

 

V ceně kurzu je vždy dojíždění lektora do mateřské školy, příprava výukových a herních materiálů a drobná ocenění za soutěže.

 

Darujte svým dětem to nejdůležitější, a to jazykovou přípravu, která jim pomůže jak v budoucím studiu na základní, střední či vysoké škole, ale také v uplatnění ve většině zaměstnání.

3. Hlídání dětí s výukou anglického, případně jiného jazyka

Cena: 150Kč / každá započatá hodina

 

Zvlášť pro menší děti je složité udržet delší dobu pozornost a proto klasická forma individuální výuky např. 1x týdně 60min individuálně s lektorem, mívá občas nižší efektivitu, než bychom si přáli. Nabízíme Vám však jednoduché řešení. Hlídání Vašeho dítěte spojené s výukou jazyka je tou nejpřirozenější formou, jak se dítě setká s praktickým a pravidelným využitím právě jiného jazyka než mateřského. Budeme simulovat dvojjazyčné domácí prostředí (jako u manželství, kdy každý z rodičů hovoří jiným mateřským jazykem). Dítě se tak s jazykem seznamuje na velmi praktické úrovni, nikoli „za studijním stolem“.  Pravidelnost hlídání spojeného s výukou navíc zajistí snadnější adaptaci dítěte k jazyku. V neposlední řadě je to pak také cena, která je i oproti individuální výuce výrazně nižší.

webdnes.cz

®2009, Linx Language Institute

Призы для детей на конкурсы своими руками

Призы для детей на конкурсы своими руками

Призы для детей на конкурсы своими руками

Призы для детей на конкурсы своими руками

Призы для детей на конкурсы своими руками